>

Back 1 2 3 4 5 6 NextMy Notes...

زن می تواند با تایید دادگاه در صورتیکه در معیشت خانواده اختلال نشود مرد را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح یا حیثیت خود است منع کند.

By سماء فرخنده نژاد|

در صورت سرقت یا انتشار عکس و فیلم و فایل های شخصیتان با مراجعه با دادگستری محل سکونت خود ( در تهران به دادسرای ویژه جرائم رایانه ای ) و طرح شکایت و اخذ مرجوعه قضایی به پلیس فتا مراجعه نمایند.

در ضمن هرگونه مستندات را به همراه داشته باشند.

By سماء فرخنده نژاد|

ایا کارفرما مجاز به اخراج کارگر می باشد؟

کارفرما حکم اخراج کارگر را باید از مراجع حل اختلاف کسب کند و در این خصوص یکی از موارد زیر را باید اثبات کند:

- کوتاهی کارگر از وظایفش

- کاستن از حجم فعالیتهای کارگر

- عدم تفاهم کارگر و کارفرما

 

By سماء فرخنده نژاد|