>

Back 1 2 3 4 5 6 NextMy Notes...

زمانی که قسمتی از جرم در ایران واقع شود یا نتیجه جرم در کشور ایران حاصل شود . در هر دو حالت در حکم جرم واقع شده در ایران است و دادگاههای ایرانی صالح به رسیدگی هستند.

مانند زمانی که تیراندازی از خاک ترکیه و نتیجه این عمل برروی شخص مجنی علیه ( قتل ) در ایران حاصل شود یا زمانی که بخشی از جرم کلاهبرداری در ایران و بخشی در کشور دیگری واقع شود .

By سماء فرخنده نژاد|

چنانچه محکوم به در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد و او مدعی حقی اعم از عین یا منافع نسبت به محکوم به باشد . می تواند از طریق اعتراض ثالث در دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده طرح دعوا نماید .

By سماء فرخنده نژاد|

آرای شورای اختلاف به دستور رئیس شورا و یا صدور اخطار اجرایی به عمل می آید و در صورت عدم اجرای حکم بوسیله محکوم علیه

پرونده برای اقدامات اجرایی به دایره اجرای احکام دادگستری ارسال خواهد شد و نیازی به صدور اجرائیه نیست.

By سماء فرخنده نژاد|

در شهادت به جرح  یا  تعدیل حسن ظاهر برای اجرای عدالت کافی نیست.

By سماء فرخنده نژاد|

چنانچه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشند از اعتبار ساقط است.

By سماء فرخنده نژاد|

به گزارش روزنامه حریت، سفر گردشگران روس به ترکیه طی ماه های گذشته به شدت کاهش یافته است.

بنا به اعلام مقامات دولتی آنتالیا به عنوان یکی از مقاصد اصلی روس ها در سال های گذشته، سفر گردشگران روس به این منطقه در ماه ژانویه سال 2016 نسبت به سال گذشته 81 درصد سقوط کرده است.

بنا به آمارهای رسمی ارائه شده، به طور کلی سفر گردشگران به آنتالیا نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 درصد کاهش داشته است.

این بدترین آمار سفر گردشگران به آنتالیا در ده سال گذشته است.

گردشگران روس در سال های گذشته از جمله بیشترین مسافران حاضر در آنتالیا محسوب می شدند.

به طور کلی بیشترین گردشگران ورودی به ترکیه در سال های گذشته را روس ها تشکیل می دادند اما با تشدید تنشها بین دو کشور در پی حمله ترکیه به جنگنده روسیه، سفر روس ها به ترکیه به شدت کاهش یافته است.

به نظر می رسد در پی افزایش ناامنی در شهرهای ترکیه، صنعت گردشگری این کشور در حوزه های دیگر نیز شاهد کاهش کاهش شدید محبوبیت و درآمد باشد.

By سماء فرخنده نژاد|

ازدواج مجدد مادر حق حضانت وی را به نفع پدر ساقط می کند اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت وی نخواهد شد.

در صورتی که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل است .

تعیین هزینه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و پرداخت آن با بعهده پدر یا جد پدری می باشد.

By سماء فرخنده نژاد|

بر خلاف قصد مجرمانه در احراز کلاهبرداری انگیزه و داعی هر چند هم مقبول و موجه باشد باز موجب توجیه عملیات متقلبانه نگردیده و نافی تحقق جرم کلاهبرداری نیست .

بنابراین شخصی که از راه حیله و تقلب اقدام به جمع آوری اعانه برای مصرف در امور خیریه و یا تقسیم بین فقرا و نیازمندان نماید بعنوان کلاهبرداری قابل تعقیب است.

By سماء فرخنده نژاد|

مهر المسی مهریه ای است که هنگام عقد ازدواج یا بعد از آن رضایت طرفین معین می شود.

By سماء فرخنده نژاد|

در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.

( قانون مجازات اسلامی مصوب 92 )

By سماء فرخنده نژاد|