>

Back 1 2 3 4 5 6 NextSama F Nejad

مهریه بر حسب این كه در زمان عقد تعیین شود یا تعیین آن به بعد موكول شود، انواعی دارد.

1- مهر المسمّی:

اگر مهر، ضمن عقد نكاح یا بعداً به تراضی معین شود مهر المسمی گفته می‌شود. حال اختیار تعیین مهر ممكن است حسب مورد به زوج یا زوجه یا شخصی سومی سپرده شود. میزان مهریه‌ای كه در مهر المسمی تعیین می‌شود منوط به تراضی طرفین یا شخص ثالث است: «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است». (مفاد ماده 1080 قانون مدنی)

ولی اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شده باشد «در صورتی كه این حق به زن داده شده باشد، زن نمی‌تواند مهر را بیش از مهرالمثل تعیین كند». (مفاد ماده 1090 قانون مدنی)

از نظر قانون مدنی محدودیتی برای تعیین مهر نیست ولی طبق روایات ما مستحب است كه مهرالسّنه ملاک قرار بگیرد.

2- مهر المثل:

مهری كه بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن از لحاظ سن، زیبایی، تحصیلات، موقعیت خانوادگی و اجتماعی و مقتضیات زمان و مكان در موارد زیر تعیین می‌گردد:

أ) مهر المسمی تعیین نشده و نزدیكی واقع شده باشد.

ب)در عقد نكاح شرط عدم مهر شده باشد پس از وقوع نزدیكی مهرالمثل ثابت می‌شود.

ج) در مواردی كه مهر المسمی به جهتی از جهات باطل باشد، پس از نزدیكی طبق ماده 1100 قانون مدنی، زن مستحق مهرالمثل می‌باشد.

د) موردی كه مهر تعیین نشده و مرد پس از نزدیكی، زن خود را طلاق دهد.

3- مهر المتعه:

هرگاه در عقد نكاح مهر ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیكی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهر المتعه است. (ماده 1093 قانون مدنی) در مهر المتعه، وضعیت اقتصادی و استطاعت مالی شوهر جهت تعیین مقدار آن مورد لحاظ قرار می‌گیرد ولی در تعیین مقدار مهرالمتعه وضعیت و شئونات زن ملاک عمل خواهد بود.

 

By سماء فرخنده نژاد|

زن می تواند با تایید دادگاه در صورتیکه در معیشت خانواده اختلال نشود مرد را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح یا حیثیت خود است منع کند.

By سماء فرخنده نژاد|

در صورت سرقت یا انتشار عکس و فیلم و فایل های شخصیتان با مراجعه با دادگستری محل سکونت خود ( در تهران به دادسرای ویژه جرائم رایانه ای ) و طرح شکایت و اخذ مرجوعه قضایی به پلیس فتا مراجعه نمایند.

در ضمن هرگونه مستندات را به همراه داشته باشند.

By سماء فرخنده نژاد|

ایا کارفرما مجاز به اخراج کارگر می باشد؟

کارفرما حکم اخراج کارگر را باید از مراجع حل اختلاف کسب کند و در این خصوص یکی از موارد زیر را باید اثبات کند:

- کوتاهی کارگر از وظایفش

- کاستن از حجم فعالیتهای کارگر

- عدم تفاهم کارگر و کارفرما

 

By سماء فرخنده نژاد|

زمانی که قسمتی از جرم در ایران واقع شود یا نتیجه جرم در کشور ایران حاصل شود . در هر دو حالت در حکم جرم واقع شده در ایران است و دادگاههای ایرانی صالح به رسیدگی هستند.

مانند زمانی که تیراندازی از خاک ترکیه و نتیجه این عمل برروی شخص مجنی علیه ( قتل ) در ایران حاصل شود یا زمانی که بخشی از جرم کلاهبرداری در ایران و بخشی در کشور دیگری واقع شود .

By سماء فرخنده نژاد|

چنانچه محکوم به در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد و او مدعی حقی اعم از عین یا منافع نسبت به محکوم به باشد . می تواند از طریق اعتراض ثالث در دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده طرح دعوا نماید .

By سماء فرخنده نژاد|

آرای شورای اختلاف به دستور رئیس شورا و یا صدور اخطار اجرایی به عمل می آید و در صورت عدم اجرای حکم بوسیله محکوم علیه

پرونده برای اقدامات اجرایی به دایره اجرای احکام دادگستری ارسال خواهد شد و نیازی به صدور اجرائیه نیست.

By سماء فرخنده نژاد|

در شهادت به جرح  یا  تعدیل حسن ظاهر برای اجرای عدالت کافی نیست.

By سماء فرخنده نژاد|

چنانچه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشند از اعتبار ساقط است.

By سماء فرخنده نژاد|

به گزارش روزنامه حریت، سفر گردشگران روس به ترکیه طی ماه های گذشته به شدت کاهش یافته است.

بنا به اعلام مقامات دولتی آنتالیا به عنوان یکی از مقاصد اصلی روس ها در سال های گذشته، سفر گردشگران روس به این منطقه در ماه ژانویه سال 2016 نسبت به سال گذشته 81 درصد سقوط کرده است.

بنا به آمارهای رسمی ارائه شده، به طور کلی سفر گردشگران به آنتالیا نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 درصد کاهش داشته است.

این بدترین آمار سفر گردشگران به آنتالیا در ده سال گذشته است.

گردشگران روس در سال های گذشته از جمله بیشترین مسافران حاضر در آنتالیا محسوب می شدند.

به طور کلی بیشترین گردشگران ورودی به ترکیه در سال های گذشته را روس ها تشکیل می دادند اما با تشدید تنشها بین دو کشور در پی حمله ترکیه به جنگنده روسیه، سفر روس ها به ترکیه به شدت کاهش یافته است.

به نظر می رسد در پی افزایش ناامنی در شهرهای ترکیه، صنعت گردشگری این کشور در حوزه های دیگر نیز شاهد کاهش کاهش شدید محبوبیت و درآمد باشد.

By سماء فرخنده نژاد|